ordinačné hodiny

  odbery gynekologické
vyšetrenia
obed prednostné
vyšetrenia

pondelok

7:15-8:00

8:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

utorok

7:15-8:00

8:00-12:00
tehotenská poradňa

12:00-13:00

13:00-14:00

streda

7:15-8:00

8:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

štvrtok

klinický deň

14:00-17:00

piatok

7:15-8:00

8:00-12:00


TRIGYN-L, s.r.o., neštátne zdravotnícke zariadanie
MUDr.T.Ivanovová, súkromný gynekológ - pôrodník
M.Vondrová, zdravotná sestra


Prednostné vyšetrenie: pondelok, utorok a streda 13:00 - 14:00,
poplatok 6,64 €
(v súlade s §44 ods.2 Zákona č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti).